İş Yeri Açma

HİZMETLERİMİZ

  • T.C. Güney Belediyesi / DENİZLİ
  • +90 258 451 20 10
  • guneybld@hotmail.com

İş Yeri Açma

GÜNEY BELEDİYESİ ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ TARAFINDAN RUHSAT İŞLEMLERİNDE İSTENİLEN BELGELER
 
SIHHİ MÜESSESE İŞYERİ AÇMA VE ÇALIŞMA RUHSATI İÇİN GEREKEN EVRAK LİSTESİ
1- 1 adet fotoğraf,
2- Ustalık belgesi fotokopisi (Gerekli olan işkollarında) (Ticaret Odası kaydı olanlardan istenmez),
3- Tüzel kişiler için imza sirküleri fotokopisi,
4- Tapu fotokopisi,
5- Yapı kullanma izin belgesi fotokopisi,
6- Kira kontratı,
7- Oda kayıt belgesi,
8- Ticaret veya esnaf ve sanatkar sicil tasdiknamesi,
9- Tapuda mesken olarak görülen yerler için kat maliklerinin oybirliği dilekçesi,
10- İtfaiye Raporu (İtfaiye raporu gerektiren işyeri için) (Tire İtfaiye: 500 10 18),
11- Her 200 m2 için 1 adet yangın söndürme cihazı faturası fotokopisi,
12- Hijyen Eğitimi Belgesi (Hijyen Eğitimi Yönetmeliği kapsamına giren işyeri çalışanlarına ait),
13- Plastik dosya.
 
UMUMA AÇIK İSTİRAHAT VE EĞLENCE YERLERİ İŞYERİ AÇMA VE ÇALIŞMA RUHSATI İÇİN GEREKLİ EVRAKLARIN LİSTESİ
A- Evraklar :
1- Devir ise devir dilekçesi,
2- 2 adet fotoğraf,
3- İçkili lokanta ise ustalık belgesi fotokopisi ve gerekiyorsa çalışan sözleşmesi,
4- Tüzel kişiler için imza sirküleri fotokopisi,
5- 2 adet tapu fotokopisi,
6- 2 adet yapı kullanma izin belgesi fotokopisi
7- Kira ise kira kontratı,
8- Oda kayıt belgesi,
9- Ticaret veya esnaf ve sanatkar sicil tasdiknamesi,
10- Tapuda işyeri olarak görülen yerler için kat maliklerinin oyçokluğu dilekçesi,
11- Tapuda mesken olarak görülen yerler için kat maliklerinin oybirliği dilekçesi,
12- İtfaiye Raporu (Tire İtfaiye: 500 10 18),
13- Hijyen Eğitimi Belgesi (Hijyen Eğitimi Yönetmeliği kapsamına giren işyerleri çalışanlarına ait),
14- Çalışacak kişilerin kimlik bilgisi ile adli sicil ve bulaşıcı hastalığı olmadığına dair beyanname,
15- Plastik dosya.
B- Özel Şartlar :
1- Kapıdan kapıya okula 100 mt. mesafeden az olmama,
2- Kahvehane ise 40 m2'de az olmama,
3- En az 25 kitaptan oluşan bir kitap ve gazete köşesi oluşturulması,
4- İnternet salonu ise Filtre Programı yapılması.
C- Mesul Müdür İçin Gereken Evraklar :
1- Mesul Müdür Beyannamesi,
2- Mesul Müdür Sözleşme Tarihi,
3- Hijyen Eğitimi Belgesi,
4- 1 Adet Fotoğraf,
5- Plastik Dosya.
 
2. SINIF GAYRİ SIHHİ MÜESSESELER İŞYERİ AÇMA VE ÇALIŞMA RUHSATI İÇİN GEREKEN EVRAKLARIN LİSTESİ
A - Evraklar :
1- Devir ise devir dilekçesi,
2- 1 adet fotoğraf,
3- İmza sirküleri fotokopisi,
4- İmar Müdürlüğü onaylı vaziyet planı,
5- Tesisin bulunduğu yeri gösterir plan veya belgeler,
6- İş akım şeması ve açıklama raporu,
7- Motor gücüne göre sınıflandırılan işyeri ise Motor Beyanı,
8- Kapasite Raporu (Gerekli olan işkollarında),
9- İş Sağlığı ve Güvenliği Beyannamesi,
10- İş Güvenliği Sözleşmesi,
11- Tapu fotokopisi,
12- Yapı kullanma izin belgesi fotokopisi,
13- Kira ise kira kontratı,
14- Oda kayıt belgesi,
15- Ticaret veya esnaf ve sanatkar sicil tasdiknamesi,
11- Tapuda mesken olarak görülen yerler için kat maliklerinin oybirliği dilekçesi,
12- İtfaiye Raporu (Tire İtfaiye: 500 10 18),
13- Faaliyete göre Sorumlu Müdür sözleşmesi ve diploma fotokopisi,
14- Hijyen Eğitimi Belgesi (Hijyen Eğitimi Yönetmeliği kapsamına giren işletmen ve çalışanlarına ait),
15- Geçiş yolu üzerinde ise geçiş yolu izin belgesi,
16- İşletme Belgesi (50 kişi ve üzeri çalışanı olan işyerleri için),
17- Çevre İzni (Gürültüye sebep olabilecek işletmeler için),
18- Çevre İzni (Deşarj için, üretimden oluşan atık suyu var ise),
19- Çevre İzni (Emisyon için, üretimden kaynaklanan hava kirliliğine sebebiyet veriyor ise),
20- Tabip ve sağlık personeli sözleşmesi (50 ve daha fazla çalışanı olan işyerleri için),
21- Şehir şebeke suyu bulunmayan yerlerde içme ve kullanma suyu temin projesi ve açıklama raporu ile suyun kimyasal ve bakteriyolojik analiz raporu,
22- Kanalizasyon bulunmayan yerlerde foseptik detay projesi,
23- Plastik dosya.
B - Özel Şartlar :
1- Ekmek ve çeşitleri fırınları için büyüklüğü 400 m2’de az olmama,
2- Özel yapı kullanma izin belgesi olma,
3- Ayrık nizam olma,
4- Yüksekliği en az 3,5 metre olma,
5- Günlük üretimi 1000 kg’dan fazla olma,
6- Gıda üretimi yapan işyerleri için ekli listedeki şartların yerine getirilmesi.
 
3. SINIF GAYRİ SIHHİ MÜESSESELER İŞYERİ AÇMA VE ÇALIŞMA RUHSATI İÇİN GEREKEN EVRAKLARIN LİSTESİ
A – Evraklar :
1- Devir ise devir dilekçesi,
2- 1 adet fotoğraf,
3- İmza sirküleri fotokopisi,
4- Tesis içi yerleşim planı,
5- İş akım şeması ve açıklama raporu,
6- Motor gücüne göre sınıflandırılan işyeri ise Motor Beyanı,
6- Kapasite Raporu (Gerekli olan işkollarında),
7- Tapu fotokopisi,
8- Yapı kullanma izin belgesi fotokopisi,
9- Kira kontratı,
10- Oda kayıt belgesi,
11- Ticaret veya esnaf ve sanatkar sicil tasdiknamesi,
12- Tapuda mesken olarak görülen yerler için kat maliklerinin oybirliği dilekçesi,
13- İtfaiye Raporu (Tire İtfaiye:500 10 18) ,
14- İş Sağlığı ve Güvenliği Beyannamesi,
15- İş Güvenliği Sözleşmesi,
16- Hijyen Eğitimi Belgesi (Hijyen Eğitimi Yönetmeliği kapsamına giren işyerleri çalışanlarına ait),
17- Faaliyete göre Sorumlu Müdür sözleşmesi ve diploma veya ustalık belgesi fotokopisi,
18- Geçiş yolu üzerinde ise geçiş yolu izin belgesi,
16- Çevre İzni (Gürültüye sebep olabilecek işletmeler için),
17- Çevre İzni (Deşarj için, üretimden oluşan atık suyu var ise),
18- Çevre İzni (Emisyon için, üretimden kaynaklanan hava kirliliğine sebebiyet veriyor ise),
19- Plastik dosya.
B- Özel Şartlar :
1- Ekmek ve çeşitleri fırınları için büyüklüğü 250 m2’de az olmama,
2- Özel yapı kullanma izin belgesi olma,
3- Ayrık nizam olma,
4- Günlük üretimi 1000 kg’dan az olma,
5- Gıda üretimi yapan işyerleri için ekli listedeki şartların yerine getirilmesi.

İş Yeri Açma

HİZMETLERİMİZ

  • T.C. Güney Belediyesi / DENİZLİ
  • +90 258 451 20 10
  • guneybld@hotmail.com

İş Yeri Açma

GÜNEY BELEDİYESİ ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ TARAFINDAN RUHSAT İŞLEMLERİNDE İSTENİLEN BELGELER
 
SIHHİ MÜESSESE İŞYERİ AÇMA VE ÇALIŞMA RUHSATI İÇİN GEREKEN EVRAK LİSTESİ
1- 1 adet fotoğraf,
2- Ustalık belgesi fotokopisi (Gerekli olan işkollarında) (Ticaret Odası kaydı olanlardan istenmez),
3- Tüzel kişiler için imza sirküleri fotokopisi,
4- Tapu fotokopisi,
5- Yapı kullanma izin belgesi fotokopisi,
6- Kira kontratı,
7- Oda kayıt belgesi,
8- Ticaret veya esnaf ve sanatkar sicil tasdiknamesi,
9- Tapuda mesken olarak görülen yerler için kat maliklerinin oybirliği dilekçesi,
10- İtfaiye Raporu (İtfaiye raporu gerektiren işyeri için) (Tire İtfaiye: 500 10 18),
11- Her 200 m2 için 1 adet yangın söndürme cihazı faturası fotokopisi,
12- Hijyen Eğitimi Belgesi (Hijyen Eğitimi Yönetmeliği kapsamına giren işyeri çalışanlarına ait),
13- Plastik dosya.
 
UMUMA AÇIK İSTİRAHAT VE EĞLENCE YERLERİ İŞYERİ AÇMA VE ÇALIŞMA RUHSATI İÇİN GEREKLİ EVRAKLARIN LİSTESİ
A- Evraklar :
1- Devir ise devir dilekçesi,
2- 2 adet fotoğraf,
3- İçkili lokanta ise ustalık belgesi fotokopisi ve gerekiyorsa çalışan sözleşmesi,
4- Tüzel kişiler için imza sirküleri fotokopisi,
5- 2 adet tapu fotokopisi,
6- 2 adet yapı kullanma izin belgesi fotokopisi
7- Kira ise kira kontratı,
8- Oda kayıt belgesi,
9- Ticaret veya esnaf ve sanatkar sicil tasdiknamesi,
10- Tapuda işyeri olarak görülen yerler için kat maliklerinin oyçokluğu dilekçesi,
11- Tapuda mesken olarak görülen yerler için kat maliklerinin oybirliği dilekçesi,
12- İtfaiye Raporu (Tire İtfaiye: 500 10 18),
13- Hijyen Eğitimi Belgesi (Hijyen Eğitimi Yönetmeliği kapsamına giren işyerleri çalışanlarına ait),
14- Çalışacak kişilerin kimlik bilgisi ile adli sicil ve bulaşıcı hastalığı olmadığına dair beyanname,
15- Plastik dosya.
B- Özel Şartlar :
1- Kapıdan kapıya okula 100 mt. mesafeden az olmama,
2- Kahvehane ise 40 m2'de az olmama,
3- En az 25 kitaptan oluşan bir kitap ve gazete köşesi oluşturulması,
4- İnternet salonu ise Filtre Programı yapılması.
C- Mesul Müdür İçin Gereken Evraklar :
1- Mesul Müdür Beyannamesi,
2- Mesul Müdür Sözleşme Tarihi,
3- Hijyen Eğitimi Belgesi,
4- 1 Adet Fotoğraf,
5- Plastik Dosya.
 
2. SINIF GAYRİ SIHHİ MÜESSESELER İŞYERİ AÇMA VE ÇALIŞMA RUHSATI İÇİN GEREKEN EVRAKLARIN LİSTESİ
A - Evraklar :
1- Devir ise devir dilekçesi,
2- 1 adet fotoğraf,
3- İmza sirküleri fotokopisi,
4- İmar Müdürlüğü onaylı vaziyet planı,
5- Tesisin bulunduğu yeri gösterir plan veya belgeler,
6- İş akım şeması ve açıklama raporu,
7- Motor gücüne göre sınıflandırılan işyeri ise Motor Beyanı,
8- Kapasite Raporu (Gerekli olan işkollarında),
9- İş Sağlığı ve Güvenliği Beyannamesi,
10- İş Güvenliği Sözleşmesi,
11- Tapu fotokopisi,
12- Yapı kullanma izin belgesi fotokopisi,
13- Kira ise kira kontratı,
14- Oda kayıt belgesi,
15- Ticaret veya esnaf ve sanatkar sicil tasdiknamesi,
11- Tapuda mesken olarak görülen yerler için kat maliklerinin oybirliği dilekçesi,
12- İtfaiye Raporu (Tire İtfaiye: 500 10 18),
13- Faaliyete göre Sorumlu Müdür sözleşmesi ve diploma fotokopisi,
14- Hijyen Eğitimi Belgesi (Hijyen Eğitimi Yönetmeliği kapsamına giren işletmen ve çalışanlarına ait),
15- Geçiş yolu üzerinde ise geçiş yolu izin belgesi,
16- İşletme Belgesi (50 kişi ve üzeri çalışanı olan işyerleri için),
17- Çevre İzni (Gürültüye sebep olabilecek işletmeler için),
18- Çevre İzni (Deşarj için, üretimden oluşan atık suyu var ise),
19- Çevre İzni (Emisyon için, üretimden kaynaklanan hava kirliliğine sebebiyet veriyor ise),
20- Tabip ve sağlık personeli sözleşmesi (50 ve daha fazla çalışanı olan işyerleri için),
21- Şehir şebeke suyu bulunmayan yerlerde içme ve kullanma suyu temin projesi ve açıklama raporu ile suyun kimyasal ve bakteriyolojik analiz raporu,
22- Kanalizasyon bulunmayan yerlerde foseptik detay projesi,
23- Plastik dosya.
B - Özel Şartlar :
1- Ekmek ve çeşitleri fırınları için büyüklüğü 400 m2’de az olmama,
2- Özel yapı kullanma izin belgesi olma,
3- Ayrık nizam olma,
4- Yüksekliği en az 3,5 metre olma,
5- Günlük üretimi 1000 kg’dan fazla olma,
6- Gıda üretimi yapan işyerleri için ekli listedeki şartların yerine getirilmesi.
 
3. SINIF GAYRİ SIHHİ MÜESSESELER İŞYERİ AÇMA VE ÇALIŞMA RUHSATI İÇİN GEREKEN EVRAKLARIN LİSTESİ
A – Evraklar :
1- Devir ise devir dilekçesi,
2- 1 adet fotoğraf,
3- İmza sirküleri fotokopisi,
4- Tesis içi yerleşim planı,
5- İş akım şeması ve açıklama raporu,
6- Motor gücüne göre sınıflandırılan işyeri ise Motor Beyanı,
6- Kapasite Raporu (Gerekli olan işkollarında),
7- Tapu fotokopisi,
8- Yapı kullanma izin belgesi fotokopisi,
9- Kira kontratı,
10- Oda kayıt belgesi,
11- Ticaret veya esnaf ve sanatkar sicil tasdiknamesi,
12- Tapuda mesken olarak görülen yerler için kat maliklerinin oybirliği dilekçesi,
13- İtfaiye Raporu (Tire İtfaiye:500 10 18) ,
14- İş Sağlığı ve Güvenliği Beyannamesi,
15- İş Güvenliği Sözleşmesi,
16- Hijyen Eğitimi Belgesi (Hijyen Eğitimi Yönetmeliği kapsamına giren işyerleri çalışanlarına ait),
17- Faaliyete göre Sorumlu Müdür sözleşmesi ve diploma veya ustalık belgesi fotokopisi,
18- Geçiş yolu üzerinde ise geçiş yolu izin belgesi,
16- Çevre İzni (Gürültüye sebep olabilecek işletmeler için),
17- Çevre İzni (Deşarj için, üretimden oluşan atık suyu var ise),
18- Çevre İzni (Emisyon için, üretimden kaynaklanan hava kirliliğine sebebiyet veriyor ise),
19- Plastik dosya.
B- Özel Şartlar :
1- Ekmek ve çeşitleri fırınları için büyüklüğü 250 m2’de az olmama,
2- Özel yapı kullanma izin belgesi olma,
3- Ayrık nizam olma,
4- Günlük üretimi 1000 kg’dan az olma,
5- Gıda üretimi yapan işyerleri için ekli listedeki şartların yerine getirilmesi.