Meclis Gündemi 2021/Nisan

Meclis Gündemi 2021/Nisan

GÜNDEM:
1-Belediye Meclisi Meclis 1. ve 2. Başkan Vekili Seçimi.
2-Belediye Meclisi Meclis Katipliğine 2 Adet Asil, 2 Adet Yedek Üyenin Seçilmesi.

3-Belediye Encümenine 2 Adet Üye Seçimi.

4-Belediye İhtisas Komisyonu Oluşturulması ve Oluşturulan Komisyonlara Üye Seçilmesi.

5-Belediye Denetim Komisyon Raporunun Görüşülüp Tanzim Edilmesi.

6-Belediye Başkanının 2020 Mali Yılı Faaliyet Raporunun Görüşülmesi ve Kabulü.

7-İlçemiz Orta Mah. Tapunun 163 Ada, 1 Parselde Kat Mülkiyeti Tesis Edilen Taşınmazın Zemin Katında Bulunan 4 Adet İşyerinin Satış İşleminin Görüşülüp Karara Bağlanması.

8-İlçemiz Karagözler Mahallesinde Tapunun Karagözler Mahallesi 144 Ada, 94 Parselde İfraz İşlemi Sonrası Oluşan Parsellerin Satış İşleminin Görüşülüp Karara Bağlanması.

9-2021 Yılı Otopark Bedellerinin Tahakkuk ve Tahsilat Esaslarının Belirlenmesi.   

10-Güneş Enerji Santralı Yapımı İşinde Kullanılmak Üzere, İller Bankası A.Ş. Dış İlişkiler Dairesi Başkanlığı Aracılığı İle Kredi Kullanılması ve Belediye Başkanına Yetki Verilmesi.   

Meclis Toplantısı

İncele

2022/ Şubat Ayı Meclis Toplantısı

İncele

Meclis Toplantısı

İncele

2021/ Kasım Meclis Gündemi

İncele

Meclis Toplantısı

İncele

2021/Mayıs Meclis Toplantı ve Gündemi

İncele

Meclis Gündemi 2021/Nisan

İncele

2021 Nisan Ayı Meclis Toplantısı

İncele

Meclis Gündemi - 2021 Mart Ayı

İncele

2021 Mart Ayı Meclis Toplantısı

İncele

TKDK ÇAĞRI İLANI

İncele

Güney Belediye Başkanlığı Emir ve Yasaklar Yönetmeliği

İncele

2020 Aralık Ayı Meclis Toplantısı

İncele

2020 Agustos Ayı Meclis Toplantısı

İncele

2020 Haziran Ayı Meclis Toplantısı

İncele