Meclis Gündemi 2021/Nisan

Meclis Gündemi 2021/Nisan

GÜNDEM:
1-Belediye Meclisi Meclis 1. ve 2. Başkan Vekili Seçimi.
2-Belediye Meclisi Meclis Katipliğine 2 Adet Asil, 2 Adet Yedek Üyenin Seçilmesi.

3-Belediye Encümenine 2 Adet Üye Seçimi.

4-Belediye İhtisas Komisyonu Oluşturulması ve Oluşturulan Komisyonlara Üye Seçilmesi.

5-Belediye Denetim Komisyon Raporunun Görüşülüp Tanzim Edilmesi.

6-Belediye Başkanının 2020 Mali Yılı Faaliyet Raporunun Görüşülmesi ve Kabulü.

7-İlçemiz Orta Mah. Tapunun 163 Ada, 1 Parselde Kat Mülkiyeti Tesis Edilen Taşınmazın Zemin Katında Bulunan 4 Adet İşyerinin Satış İşleminin Görüşülüp Karara Bağlanması.

8-İlçemiz Karagözler Mahallesinde Tapunun Karagözler Mahallesi 144 Ada, 94 Parselde İfraz İşlemi Sonrası Oluşan Parsellerin Satış İşleminin Görüşülüp Karara Bağlanması.

9-2021 Yılı Otopark Bedellerinin Tahakkuk ve Tahsilat Esaslarının Belirlenmesi.   

10-Güneş Enerji Santralı Yapımı İşinde Kullanılmak Üzere, İller Bankası A.Ş. Dış İlişkiler Dairesi Başkanlığı Aracılığı İle Kredi Kullanılması ve Belediye Başkanına Yetki Verilmesi.   

TOKİ KONUT SATIŞ İLANI

İncele

2022/Ağustos Meclis Toplantısı

İncele

Meclis Toplantısı

İncele

2022/ Şubat Ayı Meclis Toplantısı

İncele

Meclis Toplantısı

İncele

2021/ Kasım Meclis Gündemi

İncele

Meclis Toplantısı

İncele

2021/Mayıs Meclis Toplantı ve Gündemi

İncele

Meclis Gündemi 2021/Nisan

İncele

2021 Nisan Ayı Meclis Toplantısı

İncele

Meclis Gündemi - 2021 Mart Ayı

İncele

2021 Mart Ayı Meclis Toplantısı

İncele

TKDK ÇAĞRI İLANI

İncele

Güney Belediye Başkanlığı Emir ve Yasaklar Yönetmeliği

İncele

2020 Aralık Ayı Meclis Toplantısı

İncele