2020/OCAK AYI MECLİS TOPLANTI VE GÜNDEMİ.

2020/OCAK AYI MECLİS TOPLANTI VE GÜNDEMİ.

Güney Belediye Meclisi 5393 Sayılı Belediye Kanunu’nun 20.Maddesi gereğince  2020/Ocak  Ayı Olağan toplantısı 1. Birleşimi, 1. Oturumu 06/01/2020 Pazartesi Günü Saat:15:00 da Aşağıdaki Gündem Maddelerinin müzakeresini yapmak üzere toplanacaktır. 30/12/2019

GÜNDEM:
1-Belediye Denetim Komisyonuna Üye Seçimi.
2-Belediye Meclisi Tatil Ayının Belirlenmesi.
3-Belediye Meclisi Başkanı ve Üyeleri İle İhtisas Komisyonuna Katılan Üyelere Verilecek Huzur Hakkının Belirlenmesi.
4-2020 Mali Yılında Belediye Teşkilat Kadrosunda Avukat Çalıştırılması.
5-2020 Mali Yılında Belediye Teşkilat Kadrosunda Makine Mühendisi Çalıştırılması.
6-2020 Mali Yılında Belediye Teşkilat Kadrosunda Mali Müşavir Çalıştırılması.
7-Belediye Norm Kadro Dolu-Boş Kadro Cetvellerinin Yeniden Tanzim Edilip Onaylanması.
8-Belediyenin Değişik Birimlerinde Görev Yapmak Üzere 1 Adet Mühendis ve 1 Adet Ekonomistin Sözleşmeli Statüde Çalıştırılması ve Aylık Net Ücretlerinin Belirlenmesi.
9-2020 Mali Yılında Belediye Zabıta Memurlarına Verilecek Olan Maktu Mesai Ücretinin Belirlenmesi.
10-Kapalı Yüzme Havuzu, Sosyal ve Kültürel Tesis Alanı Yapımında Kullanılmak Üzere İller Bankası A.Ş.den Kredi Kullanılması ve Belediye Başkanına Yetki Verilmesi.
11-Eziler Mahallesi 148 Ada, 4 Parselin Yola Dahil Edilmek Üzere 50M2lik Kısmının Satın Alınması.
12-Eziler Mahallesi 206 Ada, 5 Parselde Yapılan Parselasyon Sonucu Oluşan İhdas Parsellerinin Parsel Sahiplerine Satılması. 


 

Meclis Toplantısı

İncele

Meclis Toplantısı

İncele

Meclis Toplantısı

İncele

Meclis Toplantısı

İncele

2020/OCAK AYI MECLİS TOPLANTI VE GÜNDEMİ.

İncele

3194 SAYILI İMAR KANUNUN 8. MADDESİ GEREĞİNCE( TİLKİLİK MAH. )

İncele

3194 SAYILI İMAR KANUNU 8. MADDESİ GEREĞİNCE

İncele

ARALIK AYI MECLİS TOPLANTISI

İncele

2019/ Kasım Ayı Meclis Toplantısı ve Gündem

İncele

2019/Ekim Ayı Meclis Gündemi

İncele

Kan Bağışı

İncele

Ekim Ayı Meclis Toplantısı

İncele

Eylül Ayı Meclis Toplantısı

İncele

2019/Ağustos Meclis Gündemi.

İncele

Ağustos Ayı Meclis Toplantısı

İncele