2019/Ekim Ayı Meclis Gündemi

2019/Ekim Ayı Meclis Gündemi

GÜNDEM       : 
        1-Koparan Mahallesi 188 Ada 27 Parsel Satış işleminin Görüşülerek Karara Bağlanması.
       2-Belediyenin 2020-2021-2022 Yıllarına Ait Bütçenin Görüşülmesi ve Kabulü.
       3-2020 Mali Yılına Ait Belediye Gelirleri Tarifesinin Görüşülmesi.
       4-İlçemiz Çorbacılar Mahallesi Tapunun L22D01C4D Pafta, 133 Ada, 81 Parsel Gesin Elektrik 1/1000 Ölçekli İmar Planının Onaylanması.
       5-Güney ilçesi ve Mahallelerinde Yapılacak Olan Çatılar İçin  Hazırlanan Çatı Tip Projesinin Görüşülüp Karara Bağlanması.
 

Meclis Toplantısı

İncele

Meclis Toplantısı

İncele

Meclis Toplantısı

İncele

Meclis Toplantısı

İncele

2020/OCAK AYI MECLİS TOPLANTI VE GÜNDEMİ.

İncele

3194 SAYILI İMAR KANUNUN 8. MADDESİ GEREĞİNCE( TİLKİLİK MAH. )

İncele

3194 SAYILI İMAR KANUNU 8. MADDESİ GEREĞİNCE

İncele

ARALIK AYI MECLİS TOPLANTISI

İncele

2019/ Kasım Ayı Meclis Toplantısı ve Gündem

İncele

2019/Ekim Ayı Meclis Gündemi

İncele

Kan Bağışı

İncele

Ekim Ayı Meclis Toplantısı

İncele

Eylül Ayı Meclis Toplantısı

İncele

2019/Ağustos Meclis Gündemi.

İncele

Ağustos Ayı Meclis Toplantısı

İncele