2021/Mayıs Meclis Toplantı ve Gündemi

2021/Mayıs Meclis Toplantı ve Gündemi

Güney Belediye Meclisi 5393 Sayılı Belediye Kanunu’nun 20.Maddesi gereğince  2021/Mayıs  Ayı olağan toplantısı 1. birleşimi, 1. oturumu aşağıdaki gündem maddelerini görüşmek üzere17/05/2021 Pazartesi günü saat 15:00 da Belediye Başkanlığı meclis toplantı salonunda yapılacaktır. 10/05/2021

        GÜNDEM:
         1-Belediyenin 2021 Yılı Kesin Hesabı.
        2-Yağcılar Mahallesi Tapunun 449 Ada, 16 Parsel Ahşap 1 Adet Ev ve Bahçesi Vasfındaki Taşınmazın Satın Alınması Hususunun Görüşülüp Karara Bağlanması.
        3-Yağcılar Mahallesi Tapunun 449 Ada, 20 Parsel Ahşap  Ahşap Ev ve Bahçesi Vasfındaki Taşınmazın Satın Alınması Hususunun Görüşülüp Karara Bağlanması..
        4-2021 Yılı Belediye Gelirleri Tarifesine İlave Yapılması.

TOKİ KONUT SATIŞ İLANI

İncele

2022/Ağustos Meclis Toplantısı

İncele

Meclis Toplantısı

İncele

2022/ Şubat Ayı Meclis Toplantısı

İncele

Meclis Toplantısı

İncele

2021/ Kasım Meclis Gündemi

İncele

Meclis Toplantısı

İncele

2021/Mayıs Meclis Toplantı ve Gündemi

İncele

Meclis Gündemi 2021/Nisan

İncele

2021 Nisan Ayı Meclis Toplantısı

İncele

Meclis Gündemi - 2021 Mart Ayı

İncele

2021 Mart Ayı Meclis Toplantısı

İncele

TKDK ÇAĞRI İLANI

İncele

Güney Belediye Başkanlığı Emir ve Yasaklar Yönetmeliği

İncele

2020 Aralık Ayı Meclis Toplantısı

İncele