2021/Mayıs Meclis Toplantı ve Gündemi

2021/Mayıs Meclis Toplantı ve Gündemi

Güney Belediye Meclisi 5393 Sayılı Belediye Kanunu’nun 20.Maddesi gereğince  2021/Mayıs  Ayı olağan toplantısı 1. birleşimi, 1. oturumu aşağıdaki gündem maddelerini görüşmek üzere17/05/2021 Pazartesi günü saat 15:00 da Belediye Başkanlığı meclis toplantı salonunda yapılacaktır. 10/05/2021

        GÜNDEM:
         1-Belediyenin 2021 Yılı Kesin Hesabı.
        2-Yağcılar Mahallesi Tapunun 449 Ada, 16 Parsel Ahşap 1 Adet Ev ve Bahçesi Vasfındaki Taşınmazın Satın Alınması Hususunun Görüşülüp Karara Bağlanması.
        3-Yağcılar Mahallesi Tapunun 449 Ada, 20 Parsel Ahşap  Ahşap Ev ve Bahçesi Vasfındaki Taşınmazın Satın Alınması Hususunun Görüşülüp Karara Bağlanması..
        4-2021 Yılı Belediye Gelirleri Tarifesine İlave Yapılması.

Meclis Toplantısı

İncele

2022/ Şubat Ayı Meclis Toplantısı

İncele

Meclis Toplantısı

İncele

2021/ Kasım Meclis Gündemi

İncele

Meclis Toplantısı

İncele

2021/Mayıs Meclis Toplantı ve Gündemi

İncele

Meclis Gündemi 2021/Nisan

İncele

2021 Nisan Ayı Meclis Toplantısı

İncele

Meclis Gündemi - 2021 Mart Ayı

İncele

2021 Mart Ayı Meclis Toplantısı

İncele

TKDK ÇAĞRI İLANI

İncele

Güney Belediye Başkanlığı Emir ve Yasaklar Yönetmeliği

İncele

2020 Aralık Ayı Meclis Toplantısı

İncele

2020 Agustos Ayı Meclis Toplantısı

İncele

2020 Haziran Ayı Meclis Toplantısı

İncele