Meclis Toplantısı

Meclis Toplantısı

Güney Belediye Meclisi 5393 Sayılı Belediye Kanunu’nun 20.Maddesi (Ek fıkra:30/05/2007-5675/3.md) gereğince  2020/Haziran  Ayı Olağanüstü toplantısı 1. Birleşimi, 1. Oturumuna aşağıdaki gündem maddelerinin müzakeresi için davet olunmuştur.
            

GÜNDEM:
1-Belediye Denetim Komisyon Raporunun Görüşülüp Tanzim Edilmesi.
2-Belediye Encümenine 2 Adet Üye Seçilmesi.
3-Belediye İhtisas Komisyonları Oluşturulması ve Oluşturulan Komisyonlara Üye Seçilmesi.
4-Belediye Başkanının 2019 Mali Yılına Ait Faaliyet Raporunun Görüşülmesi ve Kabulü.
5-Belediyenin 2019 Yılı Kesin Hesabı.
6-Karaağaçlı Mah. 234 Ada, 7 Parsel Taşınmazın Satış İşlemi.
7-Sulama Suyu Ücretlerinin 2020 Yılı Ücret Tarifelerine İlave Yapılması.
8-1 Adet İkinci El Çekici Satın Alınması.
9-1 Adet Minibüs Satın Alınması. 

Meclis Toplantısı

İncele

Meclis Toplantısı

İncele

Meclis Toplantısı

İncele

Meclis Toplantısı

İncele

2020/OCAK AYI MECLİS TOPLANTI VE GÜNDEMİ.

İncele

3194 SAYILI İMAR KANUNUN 8. MADDESİ GEREĞİNCE( TİLKİLİK MAH. )

İncele

3194 SAYILI İMAR KANUNU 8. MADDESİ GEREĞİNCE

İncele

ARALIK AYI MECLİS TOPLANTISI

İncele

2019/ Kasım Ayı Meclis Toplantısı ve Gündem

İncele

2019/Ekim Ayı Meclis Gündemi

İncele

Kan Bağışı

İncele

Ekim Ayı Meclis Toplantısı

İncele

Eylül Ayı Meclis Toplantısı

İncele

2019/Ağustos Meclis Gündemi.

İncele

Ağustos Ayı Meclis Toplantısı

İncele