2020 Haziran Ayı Meclis Toplantısı

2020 Haziran Ayı Meclis Toplantısı

Güney Belediye Meclisi 5393 Sayılı Belediye Kanunu’nun 20.Maddesi (Ek fıkra:30/05/2007-5675/3.md) gereğince  2020/Haziran  Ayı Olağanüstü toplantısı 1. Birleşimi, 1. Oturumuna aşağıdaki gündem maddelerinin müzakeresi için davet olunmuştur.
            

GÜNDEM:
1-Belediye Denetim Komisyon Raporunun Görüşülüp Tanzim Edilmesi.
2-Belediye Encümenine 2 Adet Üye Seçilmesi.
3-Belediye İhtisas Komisyonları Oluşturulması ve Oluşturulan Komisyonlara Üye Seçilmesi.
4-Belediye Başkanının 2019 Mali Yılına Ait Faaliyet Raporunun Görüşülmesi ve Kabulü.
5-Belediyenin 2019 Yılı Kesin Hesabı.
6-Karaağaçlı Mah. 234 Ada, 7 Parsel Taşınmazın Satış İşlemi.
7-Sulama Suyu Ücretlerinin 2020 Yılı Ücret Tarifelerine İlave Yapılması.
8-1 Adet İkinci El Çekici Satın Alınması.
9-1 Adet Minibüs Satın Alınması. 

TOKİ KONUT SATIŞ İLANI

İncele

2022/Ağustos Meclis Toplantısı

İncele

Meclis Toplantısı

İncele

2022/ Şubat Ayı Meclis Toplantısı

İncele

Meclis Toplantısı

İncele

2021/ Kasım Meclis Gündemi

İncele

Meclis Toplantısı

İncele

2021/Mayıs Meclis Toplantı ve Gündemi

İncele

Meclis Gündemi 2021/Nisan

İncele

2021 Nisan Ayı Meclis Toplantısı

İncele

Meclis Gündemi - 2021 Mart Ayı

İncele

2021 Mart Ayı Meclis Toplantısı

İncele

TKDK ÇAĞRI İLANI

İncele

Güney Belediye Başkanlığı Emir ve Yasaklar Yönetmeliği

İncele

2020 Aralık Ayı Meclis Toplantısı

İncele