2020 Haziran Ayı Meclis Toplantısı

2020 Haziran Ayı Meclis Toplantısı

Güney Belediye Meclisi 5393 Sayılı Belediye Kanunu’nun 20.Maddesi (Ek fıkra:30/05/2007-5675/3.md) gereğince  2020/Haziran  Ayı Olağanüstü toplantısı 1. Birleşimi, 1. Oturumuna aşağıdaki gündem maddelerinin müzakeresi için davet olunmuştur.
            

GÜNDEM:
1-Belediye Denetim Komisyon Raporunun Görüşülüp Tanzim Edilmesi.
2-Belediye Encümenine 2 Adet Üye Seçilmesi.
3-Belediye İhtisas Komisyonları Oluşturulması ve Oluşturulan Komisyonlara Üye Seçilmesi.
4-Belediye Başkanının 2019 Mali Yılına Ait Faaliyet Raporunun Görüşülmesi ve Kabulü.
5-Belediyenin 2019 Yılı Kesin Hesabı.
6-Karaağaçlı Mah. 234 Ada, 7 Parsel Taşınmazın Satış İşlemi.
7-Sulama Suyu Ücretlerinin 2020 Yılı Ücret Tarifelerine İlave Yapılması.
8-1 Adet İkinci El Çekici Satın Alınması.
9-1 Adet Minibüs Satın Alınması. 

Meclis Toplantısı

İncele

2022/ Şubat Ayı Meclis Toplantısı

İncele

Meclis Toplantısı

İncele

2021/ Kasım Meclis Gündemi

İncele

Meclis Toplantısı

İncele

2021/Mayıs Meclis Toplantı ve Gündemi

İncele

Meclis Gündemi 2021/Nisan

İncele

2021 Nisan Ayı Meclis Toplantısı

İncele

Meclis Gündemi - 2021 Mart Ayı

İncele

2021 Mart Ayı Meclis Toplantısı

İncele

TKDK ÇAĞRI İLANI

İncele

Güney Belediye Başkanlığı Emir ve Yasaklar Yönetmeliği

İncele

2020 Aralık Ayı Meclis Toplantısı

İncele

2020 Agustos Ayı Meclis Toplantısı

İncele

2020 Haziran Ayı Meclis Toplantısı

İncele