Meclis Toplantısı

Meclis Toplantısı

Güney Belediye Meclisi 5393 Sayılı Belediye Kanunu’nun 20.Maddesi gereğince  2020/Ağustos  Ayı Olağan toplantısı 1. Birleşimi, 1. Oturumunu Aşağıdaki gündem maddelerinin müzakeresi için 07/08/2020 Cuma günü saat 15:00 da Belediye Meclis Toplantısında yapılacaktır. 04/08/2020

GÜNDEM:
1-Mülkiyeti Belediye Başkanlığımıza ait tapunun Haylamaz Mah. 166 Ada, 16 Parsel Tarla Vasfındaki Taşınmazın Satış İşleminin Karara Bağlanması.
2-İlçemiz Tilkilik Mah. Tapunun Tilkilik Mah. 102 Ada, 11 Parselin ve Üzerindeki Ahşap İki Katlı Ev ve Avlusu Vasfındaki Tescilli Yapının Satın Alınması Hakkında Karar Alınması.
3-Belediye Akaryakıt Satış İstasyonu Fon İşletmesine İntifa Hakkı Verilmesi ve Bayilik Sözleşmesi Yenilenmesi İle İlgili Olarak Belediye Başkanına Yetki Verilmesi.

Meclis Toplantısı

İncele

Meclis Toplantısı

İncele

Meclis Toplantısı

İncele

Meclis Toplantısı

İncele

2020/OCAK AYI MECLİS TOPLANTI VE GÜNDEMİ.

İncele

3194 SAYILI İMAR KANUNUN 8. MADDESİ GEREĞİNCE( TİLKİLİK MAH. )

İncele

3194 SAYILI İMAR KANUNU 8. MADDESİ GEREĞİNCE

İncele

ARALIK AYI MECLİS TOPLANTISI

İncele

2019/ Kasım Ayı Meclis Toplantısı ve Gündem

İncele

2019/Ekim Ayı Meclis Gündemi

İncele

Kan Bağışı

İncele

Ekim Ayı Meclis Toplantısı

İncele

Eylül Ayı Meclis Toplantısı

İncele

2019/Ağustos Meclis Gündemi.

İncele

Ağustos Ayı Meclis Toplantısı

İncele