2020 Agustos Ayı Meclis Toplantısı

2020 Agustos Ayı Meclis Toplantısı

Güney Belediye Meclisi 5393 Sayılı Belediye Kanunu’nun 20.Maddesi gereğince  2020/Ağustos  Ayı Olağan toplantısı 1. Birleşimi, 1. Oturumunu Aşağıdaki gündem maddelerinin müzakeresi için 07/08/2020 Cuma günü saat 15:00 da Belediye Meclis Toplantısında yapılacaktır. 04/08/2020

GÜNDEM:
1-Mülkiyeti Belediye Başkanlığımıza ait tapunun Haylamaz Mah. 166 Ada, 16 Parsel Tarla Vasfındaki Taşınmazın Satış İşleminin Karara Bağlanması.
2-İlçemiz Tilkilik Mah. Tapunun Tilkilik Mah. 102 Ada, 11 Parselin ve Üzerindeki Ahşap İki Katlı Ev ve Avlusu Vasfındaki Tescilli Yapının Satın Alınması Hakkında Karar Alınması.
3-Belediye Akaryakıt Satış İstasyonu Fon İşletmesine İntifa Hakkı Verilmesi ve Bayilik Sözleşmesi Yenilenmesi İle İlgili Olarak Belediye Başkanına Yetki Verilmesi.

Meclis Toplantısı

İncele

2022/ Şubat Ayı Meclis Toplantısı

İncele

Meclis Toplantısı

İncele

2021/ Kasım Meclis Gündemi

İncele

Meclis Toplantısı

İncele

2021/Mayıs Meclis Toplantı ve Gündemi

İncele

Meclis Gündemi 2021/Nisan

İncele

2021 Nisan Ayı Meclis Toplantısı

İncele

Meclis Gündemi - 2021 Mart Ayı

İncele

2021 Mart Ayı Meclis Toplantısı

İncele

TKDK ÇAĞRI İLANI

İncele

Güney Belediye Başkanlığı Emir ve Yasaklar Yönetmeliği

İncele

2020 Aralık Ayı Meclis Toplantısı

İncele

2020 Agustos Ayı Meclis Toplantısı

İncele

2020 Haziran Ayı Meclis Toplantısı

İncele