2019/Ağustos Meclis Gündemi.

2019/Ağustos Meclis Gündemi.

G Ü N D E M  :   
 1-Tapunun Tilkilik Mahallesi 114 Ada 11 Parsel Ahşap Ev Vasfındaki Taşınmazın Satın Alınması
 2-Cennet ŞİRİN Adına kayıtlı Taşınmazların Mirasçıları Tarafından Şartlı Bağışının Görüşülerek Karara Bağlanması.
 3-Tilkilik Mahallesi İmar planının 30 L-18 Pafta 119 Ada 2-3-4-5-6-7 Nolu Parseller için Hazırlanan 1/1000 ölçekli imar planı değişikliğinin görüşülmesi.

 

ARALIK AYI MECLİS TOPLANTISI

İncele

2019/ Kasım Ayı Meclis Toplantısı ve Gündem

İncele

2019/Ekim Ayı Meclis Gündemi

İncele

Kan Bağışı

İncele

Ekim Ayı Meclis Toplantısı

İncele

Eylül Ayı Meclis Toplantısı

İncele

2019/Ağustos Meclis Gündemi.

İncele

Ağustos Ayı Meclis Toplantısı

İncele

Meclis Toplantısı ve Gündem

İncele

Haziran Ayı Meclis Toplantısı

İncele

Meclis Toplantısı

İncele